GESTIÓ DE PATRIMONIS

La nostra experiència ens garanteix un servei de qualitat i rendibilitat. Confieu­nos el seu patrimoni amb nosaltres. Li gestionem el seu lloguer des de l ́inici fins el final. La Gestió i Administració de Patrimonis que desenvolupa Finques Vallhonrat persegueix rendibilitzar el màxim la propietat immobiliària.

En la gestió de patrimoni immobiliari s’inclouen els següents serveis:

 • Depuració arrendataris / Estudis sobre la seva solvència. Elaboració i seguiment dels contractes de lloguer. Emissió de rebut i cobrament de rendes.
 • Liquidacions al propietari.
 • Estat de comptes mensual.
 • Control de la morositat.
 • Revisió / Actualització de la renda contractual

 • Gestió de pagaments de tributs i gestió de fiances Seguiment i manteniment de reparacions a l’immoble. Inventaris i informes
 • Gestions davant organismes oficials
 • Anàlisi sobre la rendibilitat de la finca.
 • Estudi de situació de mercat.
 • Circumstàncies de l’arrendament i estat de l’immoble.
 • Renúncies, cessions, subarrendaments
 • Servei d’administració On Line.

No dubti en posar­se en contacte amb nosaltres per a qualsevol aclariment.

ALTRES SERVEIS

Compara